Games Between Two Players

Liao Xingwen (0 win; 5 loss) vs. Zhang Tao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-01-23]  32nd Chinese Tianyuan, round 1
Zhang Tao 6p Liao Xingwen 6p B+R
  [2016-10-25]  8th Chinese Longxing, preliminary
Liao Xingwen 6p Zhang Tao 5p W+R
  [2015-10-17]  17th Chinese League A, round 17
Liao Xingwen 5p Zhang Tao 4p W+R
  [2015-03-23]  12th Chinese Changqi Cup, preliminary
Liao Xingwen 5p Zhang Tao 4p W+R
  [2010-02-23]  17th Chinese Xinren Wang, round 2
Liao Xingwen 3p Zhang Tao 3p W+R