Games Between Two Players

Liao Xingwen (4 win; 0 loss) vs. Gu Zihao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-06-28]  3rd Bailing Cup, round 1
Liao Xingwen 5p Gu Zihao 4p B+R
  [2016-01-17]  30th Chinese Tianyuan, round 2
Liao Xingwen 5p Gu Zihao 4p B+R
  [2015-11-08]  17th Chinese League A, round 19
Gu Zihao 4p Liao Xingwen 5p W+R
  [2012-08-10]  1st Chinese Qisheng, preliminary
Liao Xingwen 3p Gu Zihao 2p B+R