Games Between Two Players

Liao Xingwen (4 win; 1 loss) vs. Liu Xing

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-01-14]  28th Chinese Tianyuan, preliminary
Liu Xing 7p Liao Xingwen 5p W+R
  [2012-10-09]  4th Chinese Longxing, round 1
Liu Xing 7p Liao Xingwen 5p W+R
  [2010-03-04]  22nd Chinese CCTV Cup, round 1
Liao Xingwen 3p Liu Xing 7p W+R
  [2009-07-01]  11th Chinese Agon Cup, preliminary
Liu Xing 7p Liao Xingwen 3p W+R
  [2006-12-03]  7th Chinese Ricoh Cup, round 2
Liu Xing 7p Liao Xingwen 1p W+R