Games Between Two Players

Liao Xingwen (2 win; 0 loss) vs. Wang Tao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-09-30]  2nd Chinese Qisheng, preliminary
Liao Xingwen 5p Wang Tao 5p B+R
  [2010-01-19]  24th Chinese Tianyuan, preliminary
Wang Tao 3p Liao Xingwen 3p W+R