Games Between Two Players

Niu Yutian (7 win; 2 loss) vs. Wang Yao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-06-11]  Year 2018 Chinese League B, round 1
Niu Yutian 7p Wang Yao 6p W+R
  [2011-05-28]  13th Chinese League A, round 5
Wang Yao 6p Niu Yutian 7p W+R
  [2010-12-04]  12th Chinese League A, round 20
Wang Yao 6p Niu Yutian 7p W+R
  [2009-09-05]  11th Chinese League A, round 12
Niu Yutian 6p Wang Yao 6p B+3.5
  [2009-05-09]  11th Chinese League A, round 1
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R
  [2008-04-17]  10th Chinese League A, round 4
Niu Yutian 6p Wang Yao 6p W+R
  [2007-06-23]  9th Chinese League A, round 6
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R
  [2006-10-21]  8th Chinese League A, round 13
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R
  [1998-07-15]  Year 1998 Chinese Rank Promotion
Niu Yutian 2p Wang Yao 2p B+R