Games Between Two Players

Fan Yunruo (3 win; 2 loss) vs. Tong Mengcheng

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-04-10]  Year 2018 Chinese CCTV Cup, round 3
Fan Yunruo 6p Tong Mengcheng 6p B+R
  [2016-06-04]  Year 2016 Chinese CCTV Cup, round 4
Fan Yunruo 4p Tong Mengcheng 5p W+R
  [2015-12-06]  17th Chinese League A, round 22
Tong Mengcheng 4p Fan Yunruo 4p W+R
  [2013-05-18]  15th Chinese League A, round 6
Fan Yunruo 4p Tong Mengcheng 4p W+R
  [2013-03-31]  20th Chinese Xinren Wang, semi-final
Tong Mengcheng 4p Fan Yunruo 4p W+R