Games Between Two Players

Huang Yizhong (5 win; 4 loss) vs. Hu Yaoyu

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2008-05-31]  10th Chinese League A, round 8
Huang Yizhong 6p Hu Yaoyu 8p W+2.5
  [2007-12-22]  9th Chinese League A, round 22
Hu Yaoyu 8p Huang Yizhong 6p W+R
  [2007-10-10]  12th Samsung Cup, round 3
Huang Yizhong 6p Hu Yaoyu 8p B+2.5
  [2007-08-25]  9th Chinese League A, round 11
Huang Yizhong 6p Hu Yaoyu 8p B+R
  [2006-07-27]  8th Chinese League A, round 11
Hu Yaoyu 8p Huang Yizhong 6p W+0.5
  [2005-04-16]  7th Chinese League A, round 1
Hu Yaoyu 7p Huang Yizhong 6p W+R
  [2003-07-24]  5th Chinese League A, round 6
Huang Yizhong 6p Hu Yaoyu 7p W+10.5
  [2001-11-08]  3rd Chinese League A, round 19
Hu Yaoyu 6p Huang Yizhong 5p B+R
  [2001-06-07]  3rd Chinese League A, round 8
Huang Yizhong 5p Hu Yaoyu 6p W+8.5