Games Between Two Players

Li Kang (2 win; 2 loss) vs. Wang Yang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2009-04-03]  22nd Chinese Mingren, preliminary
Li Kang 6p Wang Yang 5p B+1.5
  [2006-11-02]  8th Chinese League A, round 15
Li Kang 5p Wang Yang 5p W+R
  [2005-07-19]  Year 2005 Chinese Rank Promotion, round 7
Wang Yang 5p Li Kang 5p B+R
  [2005-06-25]  7th Chinese League A, round 7
Wang Yang 5p Li Kang 5p W+R