Games Between Two Players

Zhang Li (0 win; 2 loss) vs. Han Yizhou

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-12-30]  31st Chinese Tianyuan, internet preliminary
Han Yizhou 5p Zhang Li 6p B+R
  [2014-11-25]  16th Chinese League A, round 22
Han Yizhou 4p Zhang Li 6p B+R