Games Between Two Players

Wang Yao (1 win; 6 loss) vs. Niu Yutian

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2011-05-28]  13th Chinese City League A, round 5
Wang Yao 6p Niu Yutian 7p W+R
  [2010-12-04]  12th Chinese City League A, round 20
Wang Yao 6p Niu Yutian 7p W+R
  [2009-09-05]  11th Chinese City League A, round 12
Niu Yutian 6p Wang Yao 6p B+3.5
  [2009-05-09]  11th Chinese City League A, round 1
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R
  [2008-04-17]  10th Chinese City League A, round 4
Niu Yutian 6p Wang Yao 6p W+R
  [2007-06-23]  9th Chinese City League A, round 6
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R
  [2006-10-21]  8th Chinese City League A, round 13
Wang Yao 6p Niu Yutian 6p W+R