Tournament View

Found 18 games played in Taiwan Wangzuo
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2006-12-26]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #4
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p W+7.5
  [2006-12-19]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #3
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 5p B+R
  [2006-12-12]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #2
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p B+R
  [2006-12-05]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 5p B+R
  [2006-10-24]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 5p Yang Mengyun 2p B+R
  [2006-10-03]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Huang Xiangren 4p Xiao Zhenghao 5p B+1.5
  [2006-10-01]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Lin Zhihan 7p Zhou Yinnan 3p B+R
  [2006-09-26]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Lin Zhihan 7p W+R
  [2006-09-03]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Zhou Yinnan 3p Chen Shiyuan 5p W+R
  [2006-08-31]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Yang Mengyun 2p Xiao Zhenghao 5p W+8.5
  [2006-08-29]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 5p Chen Yida 3p W+2.5
  [2006-08-22]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Chen Yida 3p B+R
  [2006-08-08]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shuyang 3p Lin Zhihan 7p W+R
  [2006-08-06]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Lin Shuyang 3p B+R
  [2006-07-25]  2nd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Chen Shiyuan 5p W+3.5
  [2006-03-19]  1st Taiwan Wangzuo, league
Yoo Kyeongmin 5p Xiao Zhenghao 5p W+1.5
  [2006-02-21]  1st Taiwan Wangzuo, league
Huang Xiangren 4p Yoo Kyeongmin 5p W+R
  [2006-01-17]  1st Taiwan Wangzuo, league
Yoo Kyeongmin 5p Peng Jinghua 6p B+R