Tournament View

Found 102 games played in Taiwan Wangzuo
(1) 2 3 4 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2008-10-26]  4th Taiwan Wangzuo, league
Lin Shuyang 5p Lin Zhihan 8p B+3.5
  [2008-10-05]  4th Taiwan Wangzuo, league
Yoo Kyeongmin 5p Lin Zhihan 8p W+R
  [2008-10-05]  4th Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 7p Lin Shuyang 5p B+4.5
  [2007-12-27]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #5
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p B+0.5
  [2007-12-20]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #3
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-12-11]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-12-09]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Yuxiang 3p Lin Shengxian 7p B+R
  [2007-12-09]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Feng 2p Lin Shuyang 4p W+R
  [2007-12-06]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Zhihan 8p Lin Shuyang 4p B+R
  [2007-12-06]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 7p Huang Xiangren 5p B+R
  [2007-12-04]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shengxian 7p Lin Zhihan 8p W+9.5
  [2007-12-04]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Feng 2p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-12-04]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shuyang 4p Huang Xiangren 5p B+R
  [2007-12-02]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Chen Feng 2p B+R
  [2007-12-02]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shengxian 7p Chen Shiyuan 7p W+3.5
  [2007-12-02]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Yuxiang 3p Huang Xiangren 5p W+0.5
  [2007-12-01]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Yuxiang 3p Lin Shuyang 4p B+0.5
  [2007-11-29]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Zhihan 8p Lin Yuxiang 3p B+R
  [2007-11-27]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shuyang 4p Xiao Zhenghao 5p W+R
  [2007-11-27]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 7p Lin Yuxiang 3p B+R
  [2007-11-27]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shengxian 7p Huang Xiangren 5p W+R
  [2007-11-25]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Shengxian 7p Xiao Zhenghao 5p W+R
  [2007-11-25]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Shiyuan 7p Lin Shuyang 4p B+2.5
  [2007-11-25]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Huang Xiangren 5p Chen Feng 2p B+R
  [2007-11-22]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Zhihan 8p Xiao Zhenghao 5p B+2.5
  [2007-11-20]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Zhihan 8p Huang Xiangren 5p B+R
  [2007-11-20]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Chen Feng 2p Lin Shengxian 7p W+R
  [2007-11-20]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Xiao Zhenghao 5p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-11-18]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Lin Yuxiang 3p Chen Feng 2p W+3.5
  [2007-11-18]  3rd Taiwan Wangzuo, league
Huang Xiangren 5p Xiao Zhenghao 5p B+1.5
(1) 2 3 4 »