Tournament View

Found 172 games played in Chinese National Team Championships (discontinued)
« 1 ... 3 4 5 (6)   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1988-05-06]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Zhang Xuan 7p Rui Naiwei 8p B+R
  [1988-05-06]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Chen Huifang 4p Yang Hui 7p W+R
  [1988-05-05]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Song Xuelin 7p B+R
  [1988-05-05]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Jin Weibin 7p Fang Tianfeng 7p B+R
  [1988-05-05]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Zhang Wendong 6p Xu Rongxin 6p B+R
  [1988-05-04]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Chen Linxin 7p Zhang Wendong 6p W+R
  [1986-04-13]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Jiang Zhujiu 8p Liu Xiaoguang 8p W+R
  [1986-04-13]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Shao Zhenzhong 7p Nie Weiping 9p B+R
  [1986-04-07]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Cao Dayuan 8p W+R
  [1986-04-05]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Yang Hui 7p Kong Xiangming 8p W+R
  [1986-04-05]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Hua Xueming 6p Rui Naiwei 8p B+R
  [1986-04-03]  Year 1986 Chinese National Team Championships
Huang Dexun 7p Fang Tianfeng 6p W+0.5
  [1985-05-05]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Liu Xiaoguang 8p Shao Zhenzhong 7p B+1.5
  [1985-05-05]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Nie Weiping 9p B+R
  [1985-05-02]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Chen Linxin 7p Che Zewu 5p W+R
  [1985-05-01]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Huang Dexun 7p Cao Dayuan 8p B+1.5
  [1985-04-30]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Cheng Xiaoliu 6p Hua Yigang 8p W+R
  [1985-04-30]  Year 1985 Chinese National Team Championships, round 5
Liu Xiaoguang 8p Huang Dexun 7p B+R
  [1985-04-28]  Year 1985 Chinese National Team Championships, round 4
Kong Xiangming 8p Yang Hui 7p B+R
  [1985-04-27]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Jiang Zhujiu 8p Liu Xiaoguang 8p W+R
  [1985-04-26]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Cao Dayuan 8p W+R
  [1985-04-26]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Yang Yilun 6p Cheng Zhengyu 5p B+R
« 1 ... 3 4 5 (6)