Tournament View

Found 352 games played in Taiwan Qiwang
(1) 2 3 4 ... 12 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-12-18]  10th Taiwan Qiwang, title match #7
Wang Yuanjun 8p Lin Junyan 7p W+1.5
  [2017-12-07]  10th Taiwan Qiwang, title match #6
Lin Junyan 7p Wang Yuanjun 8p B+1.5
  [2017-12-04]  10th Taiwan Qiwang, title match #5
Wang Yuanjun 8p Lin Junyan 7p B+R
  [2017-11-30]  10th Taiwan Qiwang, title match #4
Lin Junyan 7p Wang Yuanjun 8p W+R
  [2017-11-27]  10th Taiwan Qiwang, title match #3
Wang Yuanjun 8p Lin Junyan 7p W+1.5
  [2017-11-23]  10th Taiwan Qiwang, title match #2
Lin Junyan 7p Wang Yuanjun 8p W+R
  [2017-11-20]  10th Taiwan Qiwang, title match #1
Wang Yuanjun 8p Lin Junyan 7p W+2.5
  [2017-11-16]  10th Taiwan Qiwang, demotion play-off
Chen Shiyuan 9p Jian Jingting 3p W+R
  [2017-11-13]  10th Taiwan Qiwang, challenger play-off
Lin Junyan 7p Lin Lixiang 7p B+3.5
  [2017-11-13]  10th Taiwan Qiwang, demotion play-off
Lin Shixun 6p Jian Jingting 3p B+R
  [2017-11-09]  10th Taiwan Qiwang, league
Zhou Junxun 9p Lin Junyan 7p W+0.5
  [2017-11-09]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Lixiang 7p Chen Qirui 4p W+R
  [2017-11-09]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Shuyang 8p Lin Shixun 6p B+R
  [2017-11-09]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Jian Jingting 3p W+0.5
  [2017-11-06]  10th Taiwan Qiwang, league
Zhou Junxun 9p Lin Lixiang 7p W+R
  [2017-11-06]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Shuyang 8p Lin Junyan 7p W+1.5
  [2017-11-06]  10th Taiwan Qiwang, league
Jian Jingting 3p Chen Qirui 4p B+R
  [2017-11-06]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Lin Shixun 6p W+2.5
  [2017-11-02]  10th Taiwan Qiwang, league
Jian Jingting 3p Lin Lixiang 7p B+R
  [2017-11-02]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Qirui 4p Lin Shixun 6p W+R
  [2017-11-02]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Lin Junyan 7p B+0.5
  [2017-11-02]  10th Taiwan Qiwang, league
Zhou Junxun 9p Lin Shuyang 8p W+4.5
  [2017-10-30]  10th Taiwan Qiwang, league
Zhou Junxun 9p Jian Jingting 3p W+R
  [2017-10-30]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Qirui 4p Lin Junyan 7p W+R
  [2017-10-30]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Lixiang 7p Lin Shixun 6p B+R
  [2017-10-30]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Lin Shuyang 8p B+R
  [2017-10-26]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Junyan 7p Lin Lixiang 7p W+R
  [2017-10-26]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+5.5
  [2017-10-26]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Shuyang 8p Chen Qirui 4p W+0.5
  [2017-10-26]  10th Taiwan Qiwang, league
Lin Shixun 6p Jian Jingting 3p B+1.5
(1) 2 3 4 ... 12 »