Tournament View

Found 292 games played in Chinese Xinren Wang
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Zhou Heyang 7p Liu Shizhen 4p W+R
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Hu Yaoyu 5p Luo Xihe 7p B+R
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Wang Lei (b) 7p Zhou Junxun 9p W+R
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Fang Jie 7p Kong Jie 4p W+R
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Qiu Jun 4p Liu Jun 7d B+R
  [1999-03-02]  6th Chinese Xinren Wang
Ding Wei 6p Yu Ping 6p B+R
  [1998-02-15]  5th Chinese Xinren Wang, final 2
Zou Junjie 3p Luo Xihe 6p B+5.5
  [1998-02-14]  5th Chinese Xinren Wang, final 1
Luo Xihe 6p Zou Junjie 3p W+2.5
  [1998-02-11]  5th Chinese Xinren Wang, round 2
Liu Jun 7d Luo Xihe 6p W+2.5
  [1997-02-25]  4th Chinese Xinren Wang, final 2
Wang Hui 6p Liu Jun 7d W+R
  [1997-02-24]  4th Chinese Xinren Wang, final 1
Liu Jun 7d Wang Hui 6p B+R
  [1996-03-09]  3rd Chinese Xinren Wang, final 3
Wang Yuhui 5p Chang Hao 7p W+4.5
  [1996-03-08]  3rd Chinese Xinren Wang, final 2
Wang Yuhui 5p Chang Hao 7p B+R
  [1996-03-07]  3rd Chinese Xinren Wang, final 1
Chang Hao 7p Wang Yuhui 5p B+R
  [1996-03-03]  3rd Chinese Xinren Wang, semi-final
Chang Hao 7p Liu Shizhen 3p B+R
  [1996-03-03]  3rd Chinese Xinren Wang, semi-final
Wang Yuhui 5p Fang Jie 6p B+R
  [1996-03-02]  3rd Chinese Xinren Wang, round 3
Chang Hao 7p Shao Weigang 7p B+1.5
  [1996-03-02]  3rd Chinese Xinren Wang, round 3
Fang Jie 6p Zhang Xuan 7p B+R
  [1996-03-02]  3rd Chinese Xinren Wang, round 3
Liu Shizhen 3p Zhou Heyang 6p B+5.5
  [1996-03-02]  3rd Chinese Xinren Wang, round 3
Liu Jing 6p Wang Yuhui 5p W+4.5
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Zhang Xuan 7p Duan Rong 5p B+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Yuhui 5p Zou Junjie 3p B+1.5
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Shao Weigang 7p Qiu Jun 3p B+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Fang Jie 6p Huang Yizhong 3p B+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Chang Hao 7p Ding Wei 3p B+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Lei (b) 5p Liu Jing 6p W+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Liu Qinglin 2p Zhou Heyang 6p W+R
  [1996-03-01]  3rd Chinese Xinren Wang, round 2
Yang Shihai 7p Liu Shizhen 3p W+R
  [1996-02-29]  3rd Chinese Xinren Wang, round 1
Wu Qi Sr. 3p Wang Yuhui 5p W+R
  [1996-02-29]  3rd Chinese Xinren Wang, round 1
Chang Hao 7p Ye Gui 5p B+R
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 »