Tournament View

Found 1518 games played in Chinese Mingren
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 51 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Chen Zijian 5p Shen Peiran 2p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Zheng Yuhang 3p Ma Xiaobing 4p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Jiang Jidou 1p Yin Hang 5p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Pan Yang 2p Yang Kaiwen 4p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Wu Guangya 6p Chen Xuan 1p B+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Hu Aohua 2p Cai Jing 6p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Zhao Chenyu 5p Lu Junren 1p B+1.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Cai Wenchi 4p Jiao Shiwei 3p B+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Ma Yichao 4p Liu Yuhang 1p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Hou Jingzhe 3p Li Xiangyu 4p B+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Tao Xinran 6p Huang Ziping 1p B+3.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Jiang Qirun 4p Wei Yibo 4p B+1.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Li Jianyu 2p Han Yizhou 5p W+4.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Xu Jiawei 1p Chen Xian 5p W+4.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Wang Shuo 3p Jia Yifan 3p B+1.5
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Yi Lingtao 4p Cheng Honghao 2p W+R
  [2017-07-19]  30th Chinese Mingren, preliminary
Liao Yuanhe 5p Pan Xinwei 2p W+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Zhao Guanru 1p Yu Haoran 1p B+5.5
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Jia Ganglu 2p Zhou Kui 4p W+0.5
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Pan Tingyu 2p Pan Yang 2p W+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Pan Xinwei 2p Cui Chao 3p B+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Xue Guanhua 2p Zhao Yifei 2p B+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Zhou Hongyu 2p Liu Huiling 1p B+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Li Jianyu 2p Cao Youyin 3p B+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
He Yang 1p Jiang Jidou 1p W+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Shi Jinhao 2p Fan Weijing 3p W+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Cai Bihan 2p Qian Liuru 2p B+R
  [2017-07-18]  30th Chinese Mingren, preliminary
Shen Peiran 2p Huang Yiming 1p B+9.5
  [2017-03-09]  29th Chinese Mingren, title match #3
Lian Xiao 8p Zhou Ruiyang 9p B+R
  [2017-03-08]  29th Chinese Mingren, title match #2
Lian Xiao 8p Zhou Ruiyang 9p W+R
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 51 »