Games Between Two Players

Chang Suyeong (6 win; 9 loss) vs. Yang Jaeho

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2004-12-02]  6th Korean Maxim Cup, round 3
Chang Suyeong 9p Yang Jaeho 9p W+6.5
  [2003-01-28]  3rd Korean KAT Cup
Chang Suyeong 9p Yang Jaeho 9p B+R
  [1996-07-23]  19th Korean Kukgi, round 2
Yang Jaeho 9p Chang Suyeong 9p B+R
  [1994-02-15]  18th Korean Kiwang, league
Yang Jaeho 8p Chang Suyeong 9p B+0.5
  [1993-12-20]  4th Korean BC Card Cup, winner section round 2
Chang Suyeong 9p Yang Jaeho 8p W+R
  [1992-11-09]  17th Korean Kiwang, league
Yang Jaeho 8p Chang Suyeong 9p W+R
  [1992-09-15]  4th Korean Kiseong, league
Yang Jaeho 8p Chang Suyeong 9p B+R
  [1991-10-14]  16th Korean Kiwang, league
Chang Suyeong 8p Yang Jaeho 7p B+R
  [1989-10-20]  1st Tongyang Securities Cup, final 4
Yang Jaeho 6p Chang Suyeong 8p B+R
  [1989-10-07]  1st Tongyang Securities Cup, final 3
Chang Suyeong 8p Yang Jaeho 6p B+4.5
  [1989-09-20]  1st Tongyang Securities Cup, final 2
Yang Jaeho 6p Chang Suyeong 8p B+R
  [1989-09-18]  1st Tongyang Securities Cup, final 1
Chang Suyeong 8p Yang Jaeho 6p W+2.5
  [1988-09-13]  32nd Korean Kuksu, loser section semi-final
Chang Suyeong 8p Yang Jaeho 6p B+0.5
  [1988-07-15]  32nd Korean Kuksu, winner section round 1
Yang Jaeho 6p Chang Suyeong 8p B+R
  [1988-05-18]  6th Korean Taewang, winner section round 1
Chang Suyeong 8p Yang Jaeho 6p B+R