Games Between Two Players

Lian Xiao (7 win; 1 loss) vs. Yang Dingxin

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-06-04]  9th Chinese Longxing, semi-final
Yang Dingxin 7p Lian Xiao 9p W+R
  [2017-12-13]  Year 2017 TWT Tencent Weiqi Tournament, quarter-final
Lian Xiao 9p Yang Dingxin 6p B+R
  [2017-08-22]  19th Chinese League A, round 14
Yang Dingxin 5p Lian Xiao 8p W+R
  [2015-05-16]  17th Chinese League A, round 4
Yang Dingxin 3p Lian Xiao 7p W+R
  [2015-04-07]  12th Chinese Changqi Cup, round 3
Yang Dingxin 3p Lian Xiao 7p W+R
  [2014-06-18]  5th Chinese Lanke Cup, round 1
Yang Dingxin 3p Lian Xiao 7p W+R
  [2010-07-10]  12th Chinese League A, round 10
Lian Xiao 3p Yang Dingxin 1p W+R
  [2009-12-29]  4th Chinese Ricoh Cup New Star, round 1
Lian Xiao 3p Yang Dingxin 1p B+R