Games Between Two Players

Lian Xiao (2 win; 0 loss) vs. Wang Yuanjun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-10-03]  Year 2014 Asian New Stars Match, round 3
Wang Yuanjun 7p Lian Xiao 7p W+R
  [2013-10-17]  Year 2013 Asian New Stars Match, round 3
Wang Yuanjun 6p Lian Xiao 4p W+2.5