Games Between Two Players

Lian Xiao (2 win; 1 loss) vs. Xu Jiayang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-01-15]  3rd Chinese Qisheng, round 1
Lian Xiao 9p Xu Jiayang 6p B+R
  [2017-09-29]  19th Chinese League A, round 18
Xu Jiayang 6p Lian Xiao 8p W+R
  [2016-10-10]  18th Chinese League A, round 15
Xu Jiayang 5p Lian Xiao 7p B+R