Games Between Two Players

Ma Xiaochun (2 win; 1 loss) vs. Zhou Junxun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-03-05]   Special Event
Ma Xiaochun 9p Zhou Junxun 9p B+5.5
  [2004-10-09]  6th Chinese City League A, round 12
Ma Xiaochun 9p Zhou Junxun 9p B+R
  [2001-04-07]  Year 2001 Chinese City League B, round 5
Ma Xiaochun 9p Zhou Junxun 9p W+0.5