Games Between Two Players

Ma Xiaochun (16 win; 16 loss) vs. Chang Hao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-03-18]   Changjiang invitational tournament
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p W+R
  [2007-11-03]  3rd Chinese Weifufangkai Cup, semi-final
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+1.5
  [2006-04-17]   20th anniversary of Chinese Tianyuan special
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+R
  [2002-04-08]  4th Chinese League A, round 2
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+R
  [2001-12-27]  14th Chinese Mingren, title match #5
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+R
  [2001-12-26]  14th Chinese Mingren, title match #4
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [2001-12-24]  14th Chinese Mingren, title match #3
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+R
  [2001-12-06]  14th Chinese Mingren, title match #2
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [2001-12-04]  14th Chinese Mingren, title match #1
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p W+0.5
  [2000-06-07]  3rd Chinese Lebaishi Cup, title match #4
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p W+R
  [2000-02-18]  3rd Chinese Lebaishi Cup, title match #3
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [2000-02-16]  3rd Chinese Lebaishi Cup, title match #2
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+5.5
  [2000-02-14]  3rd Chinese Lebaishi Cup, title match #1
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1999-11-09]  12th Chinese Mingren, title match #3
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1999-10-11]   1999 Hongyu Cup
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1999-09-16]  12th Chinese Mingren, title match #2
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 9p B+R
  [1999-09-14]  12th Chinese Mingren, title match #1
Chang Hao 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1999-06-11]  1st Chinese Old Qisheng, title match #7
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p B+3.5
  [1999-06-09]  1st Chinese Old Qisheng, title match #6
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p W+2.5
  [1999-06-07]  1st Chinese Old Qisheng, title match #5
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p W+0.5
  [1999-04-18]  11th Chinese CCTV Cup, semi-final
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p B+3.5
  [1999-04-06]  1st Chinese Old Qisheng, title match #4
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p B+R
  [1999-04-04]  1st Chinese Old Qisheng, title match #3
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p B+1.5
  [1999-03-14]  1st Chinese Old Qisheng, title match #2
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p B+R
  [1999-03-12]  1st Chinese Old Qisheng, title match #1
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p B+1.5
  [1997-12-16]  1st Chinese Lebaishi Cup, challenger decision match
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p W+R
  [1997-07-24]  3rd Friendship Cup, league
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p W+R
  [1997-03-09]  11th Chinese Tianyuan, title match #4
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1997-03-07]  11th Chinese Tianyuan, title match #3
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 8p W+2.5
  [1997-03-05]  11th Chinese Tianyuan, title match #2
Chang Hao 8p Ma Xiaochun 9p W+4.5
  [1997-03-03]  11th Chinese Tianyuan, title match #1
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 7p W+R
  [1995-12-29]  2nd Chinese Bawang, challenger decision match
Ma Xiaochun 9p Chang Hao 7p B+R