Games Between Two Players

Ma Xiaochun (4 win; 0 loss) vs. Liao Guiyong

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1996-08-22]  2nd Friendship Cup, league
Liao Guiyong 9p Ma Xiaochun 9p W+4.5
  [1994-01-31]  8th Chinese Tianyuan, semi-final
Liao Guiyong 8p Ma Xiaochun 9p W+0.5
  [1990-03-20]  Year 1990 Chinese National Team Championships
Ma Xiaochun 9p Liao Guiyong 7p B+R
  [1985-04-30]  Year 1985 Chinese National Team Championships
Liao Guiyong 6p Ma Xiaochun 9p W+R