Games Between Two Players

Ma Xiaochun (2 win; 0 loss) vs. Hua Xueming

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1996-12-22]  2nd Friendship Cup, league
Ma Xiaochun 9p Hua Xueming 7p B+R
  [1993-05-20]  1st Chinese Daguoshou, round 1
Hua Xueming 6p Ma Xiaochun 9p W+R