Games Between Two Players

Ma Xiaochun (3 win; 0 loss) vs. Jiang Zhujiu

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1990-03-28]  Year 1990 Chinese National Team Championships
Jiang Zhujiu 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1988-05-15]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Jiang Zhujiu 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1987-09-22]  Year 1987 Chinese Individual Championship
Jiang Zhujiu 9p Ma Xiaochun 9p W+R