Games Between Two Players

Ma Xiaochun (3 win; 1 loss) vs. Wang Yuan

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1995-11-06]  2nd Chinese Bawang, winner section round 1
Wang Yuan 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1993-05-24]  1st Chinese Daguoshou, round 3
Ma Xiaochun 9p Wang Yuan 7p B+7.5
  [1992-02-22]  6th Chinese Tianyuan, challenger decision match
Ma Xiaochun 9p Wang Yuan 7p B+3.5
  [1985-10-09]  Year 1985 Chinese Individual Championship, round 9
Ma Xiaochun 9p Wang Yuan 6p B+R