Games Between Two Players

Ma Xiaochun (7 win; 15 loss) vs. Kobayashi Koichi

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-07-01]   Shaoxing World Veterans Tournament, semi-final
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+5.5
  [2001-04-14]  14th Fujitsu Cup, round 1
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [2000-01-13]  1st China-Japan Agon Cup
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+R
  [1997-01-09]  8th Tongyang Securities Cup, round 2
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p W+2.5
  [1995-08-05]  8th Fujitsu Cup, final
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p B+7.5
  [1994-12-13]  7th China-Japan Meijin Competition, game 3
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p W+5.5
  [1994-12-12]  7th China-Japan Meijin Competition, game 2
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1994-12-10]  7th China-Japan Meijin Competition, game 1
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p B+R
  [1993-12-17]  6th China-Japan Meijin Competition, game 3
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+6.5
  [1993-12-16]  6th China-Japan Meijin Competition, game 2
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+1.5
  [1993-12-14]  6th China-Japan Meijin Competition, game 1
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p B+1.5
  [1992-12-18]  5th China-Japan Meijin Competition, game 3
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p W+1.5
  [1992-12-17]  5th China-Japan Meijin Competition, game 2
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+R
  [1992-12-15]  5th China-Japan Meijin Competition, game 1
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p W+1.5
  [1991-12-12]  4th China-Japan Meijin Competition, game 2
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+0.5
  [1991-12-10]  4th China-Japan Meijin Competition, game 1
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1990-12-18]  3rd China-Japan Meijin Competition, game 2
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+R
  [1990-12-16]  3rd China-Japan Meijin Competition, game 1
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+5.5
  [1989-12-16]  2nd China-Japan Meijin Competition, game 2
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1989-12-14]  2nd China-Japan Meijin Competition, game 1
Ma Xiaochun 9p Kobayashi Koichi 9p W+2.5
  [1985-08-02]  1st Japan-China Supergo, game 12
Kobayashi Koichi 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1983-06-16]  Year 1983 China-Japan Go Exchange, round 2
Ma Xiaochun 8p Kobayashi Koichi 9p W+R