Games Between Two Players

Ma Xiaochun (8 win; 2 loss) vs. Qian Yuping

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1995-11-07]  2nd Chinese Bawang, loser section round 1
Ma Xiaochun 9p Qian Yuping 9p B+R
  [1994-05-07]  6th Chinese CCTV Cup, final
Ma Xiaochun 9p Qian Yuping 9p B+5.5
  [1993-11-03]  1st Chinese Daguoshou, final 2
Ma Xiaochun 9p Qian Yuping 9p B+1.5
  [1993-10-31]  1st Chinese Daguoshou, final 1
Qian Yuping 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1993-09-07]  Year 1993 National Games of PRC - Go Tournament, round 3
Qian Yuping 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1991-02-11]  5th Chinese Tianyuan, semi-final
Qian Yuping 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1990-03-19]  Year 1990 Chinese National Team Championships
Qian Yuping 9p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1989-07-20]  2nd Chinese Mingren, challenger play-off
Qian Yuping 9p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1989-07-07]  2nd Chinese Mingren, league
Ma Xiaochun 9p Qian Yuping 9p B+R
  [1984-12-01]  Year 1984 Chinese Individual Championship
Qian Yuping 6p Ma Xiaochun 9p W+0.5