Games Between Two Players

Ma Xiaochun (2 win; 2 loss) vs. Wang Yao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2008-07-01]  10th Chinese City League A, round 12
Ma Xiaochun 9p Wang Yao 6p W+0.5
  [2005-08-06]  7th Chinese City League A, round 9
Ma Xiaochun 9p Wang Yao 6p B+R
  [2005-01-27]  19th Chinese Tianyuan, round 1
Ma Xiaochun 9p Wang Yao 6p W+0.5
  [2004-05-13]  6th Chinese City League A, round 4
Ma Xiaochun 9p Wang Yao 5p B+R