Games Between Two Players

Ma Xiaochun (8 win; 3 loss) vs. Wang Jianhong

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1998-01-09]  12th Chinese Tianyuan, round 3
Ma Xiaochun 9p Wang Jianhong 9p W+0.5
  [1995-12-02]  1st Friendship Cup, league
Wang Jianhong 8p Ma Xiaochun 9p B+R
  [1994-02-02]  8th Chinese Tianyuan, challenger decision match
Wang Jianhong 8p Ma Xiaochun 9p W+4.5
  [1993-06-03]  1st Chinese Daguoshou, semi-final
Wang Jianhong 8p Ma Xiaochun 9p W+6.5
  [1992-02-18]  6th Chinese Tianyuan, round 3
Wang Jianhong 8p Ma Xiaochun 9p W+R
  [1991-10-10]  5th Chinese Best Ten, league B
Wang Jianhong 8p Ma Xiaochun 9p W+8.5
  [1990-10-05]  4th Chinese Best Ten, league B
Ma Xiaochun 9p Wang Jianhong 7p B+R
  [1988-07-15]  1st Chinese Qiwang, round 2
Wang Jianhong 7p Ma Xiaochun 9p B+1
  [1988-05-11]  Year 1988 Chinese National Team Championships
Wang Jianhong 7p Ma Xiaochun 9p W+4.5
  [1986-10-22]  Year 1986 Chinese Individual Championship
Ma Xiaochun 9p Wang Jianhong 7p B+R
  [1985-10-06]  Year 1985 Chinese Individual Championship
Wang Jianhong 7p Ma Xiaochun 8p W+R