Games Between Two Players

Weon Seongjin (6 win; 7 loss) vs. Hong Seongji

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-10-08]  Year 2017 Korean League, round 15
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 9p B+R
  [2015-02-17]  16th Korean Maxim Cup, round 3
Hong Seongji 9p Weon Seongjin 9p B+R
  [2011-07-16]  Year 2011 Korean League
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 8p W+7.5
  [2011-07-11]  13th Nongshim Cup, Korean preliminary
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 8p B+1.5
  [2010-07-29]  38th Korean Myeongin, league B
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 8p B+R
  [2009-11-13]  37th Korean Myeongin, semi-final 3
Hong Seongji 7p Weon Seongjin 9p W+1.5
  [2009-11-12]  37th Korean Myeongin, semi-final 2
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 7p B+3.5
  [2009-11-10]  37th Korean Myeongin, semi-final 1
Hong Seongji 7p Weon Seongjin 9p B+R
  [2009-08-22]  Year 2009 Korean League
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 7p W+4.5
  [2009-05-24]  Year 2009 Korean League
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 7p W+5.5
  [2008-07-21]  4th Toyota Cup, Korean preliminary
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 6p W+1.5
  [2008-04-29]  13th Korean GS Caltex Cup, league
Weon Seongjin 9p Hong Seongji 6p W+R
  [2007-10-07]  Year 2007 Korean League
Hong Seongji 5p Weon Seongjin 8p W+4.5