Games Between Two Players

Weon Seongjin (2 win; 1 loss) vs. Jin Donggyu

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2011-09-04]  Year 2011 Korean League
Jin Donggyu 6p Weon Seongjin 9p W+R
  [2011-05-22]  Year 2011 Korean League
Weon Seongjin 9p Jin Donggyu 6p W+R
  [2009-07-09]  Year 2009 Korean League
Jin Donggyu 5p Weon Seongjin 9p W+R