Games Between Two Players

Niu Yutian (4 win; 6 loss) vs. Zhou Heyang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2012-10-18]  4th Chinese Longxing, round 2
Niu Yutian 7p Zhou Heyang 9p W+R
  [2010-01-27]  24th Chinese Tianyuan, round 1
Niu Yutian 6p Zhou Heyang 9p B+R
  [2009-05-23]  11th Chinese League A, round 3
Zhou Heyang 9p Niu Yutian 6p W+R
  [2009-02-11]  23rd Chinese Tianyuan, round 1
Zhou Heyang 9p Niu Yutian 6p B+R
  [2008-03-29]  10th Chinese League A, round 2
Niu Yutian 6p Zhou Heyang 9p W+R
  [2006-12-16]  8th Chinese League A, round 21
Zhou Heyang 9p Niu Yutian 6p W+R
  [2006-08-05]  8th Chinese League A, round 10
Niu Yutian 6p Zhou Heyang 9p W+R
  [2005-11-12]  7th Chinese League A, round 17
Zhou Heyang 9p Niu Yutian 6p W+R
  [2004-10-25]  1st Chinese Changqi Cup, round 2
Niu Yutian 6p Zhou Heyang 9p W+R
  [2001-04-05]  3rd Chinese League A, round 1
Niu Yutian 4p Zhou Heyang 8p W+R