Games Between Two Players

Yu Zhiying (4 win; 0 loss) vs. Su Shengfang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-11-13]  7th Qionglong Shan Bingshen Cup, round 2
Su Shengfang 3p Yu Zhiying 5p W+R
  [2016-09-23]  Year 2016 Asian New Stars Match, round 1
Yu Zhiying 5p Su Shengfang 3p B+R
  [2014-10-03]  Year 2014 Asian New Stars Match, round 3
Yu Zhiying 5p Su Shengfang 2p B+R
  [2012-04-28]  1st Tiantaishan Cup, round 3
Yu Zhiying 2p Su Shengfang 2p B+R