Games Between Two Players

Park Shiun (2 win; 1 loss) vs. Tang Yi

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2011-10-13]  2nd Qionglong Shan Bingshen Cup, final
Park Shiun 9p Tang Yi 2p B+R
  [2010-09-13]  1st Qionglong Shan Bingshen Cup, semi-final
Park Shiun 9p Tang Yi 2p B+R
  [2010-02-03]   8th Jeongganjang Cup Special
Park Shiun 9p Tang Yi 2p W+R