Games Between Two Players

Seto Taiki (1 win; 1 loss) vs. Shuto Shun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2012-08-30]  68th Japanese Honinbo, preliminary
Seto Taiki 7p Shuto Shun 7p B+R
  [2008-01-17]  33rd Japanese Shinjin O, round 1
Shuto Shun 5p Seto Taiki 6p B+R