Games Between Two Players

Ding Wei (2 win; 5 loss) vs. Liu Shizhen

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2007-07-13]  Year 2007 Chinese Rank Promotion, round 3
Ding Wei 8p Liu Shizhen 7p B+R
  [2005-12-03]  7th Chinese City League A, round 19
Liu Shizhen 6p Ding Wei 8p B+R
  [2005-07-09]  7th Chinese City League A, round 8
Ding Wei 8p Liu Shizhen 6p W+R
  [2003-12-11]  5th Chinese City League A, round 21
Liu Shizhen 7p Ding Wei 8p W+6.5
  [2003-09-11]  5th Chinese City League A, round 10
Liu Shizhen 6p Ding Wei 8p B+R
  [2000-02-21]  7th Chinese Xinren Wang, final 2
Liu Shizhen 5p Ding Wei 7p B+3.5
  [2000-02-19]  7th Chinese Xinren Wang, final 1
Ding Wei 7p Liu Shizhen 5p W+R