Games Between Two Players

Takao Shinji (2 win; 1 loss) vs. Shuto Shun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2012-07-26]  51st Japanese Judan, preliminary
Shuto Shun 7p Takao Shinji 9p W+2.5
  [2010-10-02]  6th Japanese Daiwa-Shoken Cup, round 3
Takao Shinji 9p Shuto Shun 7p B+3.5
  [2008-09-20]  4th Japanese Daiwa-Shoken Cup, round 2
Shuto Shun 6p Takao Shinji 9p B+R