Games Between Two Players

Gu Lingyi (1 win; 2 loss) vs. Chen Xiaonan

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-06-22]  Year 2013 Chinese League B, round 6
Gu Lingyi 5p Chen Xiaonan 3p W+2.5
  [2009-10-29]  11th Chinese League A, round 17
Gu Lingyi 5p Chen Xiaonan 3p W+R
  [2007-03-13]  6th Chinese Southwest Qiwang, round 2
Chen Xiaonan 3p Gu Lingyi 4p W+2.5