Games Between Two Players

Gu Lingyi (2 win; 0 loss) vs. Xiao Zhenghao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2015-05-13]  Year 2015 Chinese League B, round 2
Xiao Zhenghao 9p Gu Lingyi 5p W+R
  [2008-11-17]  Year 2008 Asian New Stars Match, round 1
Xiao Zhenghao 6p Gu Lingyi 5p W+R