Games Between Two Players

Gu Lingyi (8 win; 7 loss) vs. Wang Xi

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-10-28]  18th Chinese League A, round 16
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p W+R
  [2014-07-22]  2nd Bailing Cup, round 2
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p B+R
  [2013-05-27]  10th Chinese Changqi Cup, round 1
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p B+R
  [2012-08-25]  4th Chinese Lanke Cup, round 3
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p B+3.5
  [2010-06-12]  12th Chinese League A, round 7
Gu Lingyi 5p Wang Xi 9p B+R
  [2010-03-02]  2nd Chinese Longxing, final 3
Gu Lingyi 5p Wang Xi 9p B+R
  [2010-03-01]  2nd Chinese Longxing, final 2
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p W+R
  [2010-02-22]  2nd Chinese Longxing, final 1
Gu Lingyi 5p Wang Xi 9p W+R
  [2009-05-28]  11th Chinese League A, round 4
Gu Lingyi 5p Wang Xi 9p B+R
  [2009-03-14]  8th Chinese Southwest Qiwang, round 2
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p W+R
  [2007-11-01]  9th Chinese League A, round 15
Wang Xi 9p Gu Lingyi 5p W+R
  [2007-06-09]  9th Chinese League A, round 4
Gu Lingyi 4p Wang Xi 9p W+0.5
  [2006-09-21]  Year 2006 Chinese Individual Championship, round 6
Wang Xi 9p Gu Lingyi 4p B+3.5
  [2005-12-31]  7th Chinese League A, round 22
Gu Lingyi 3p Wang Xi 5p B+R
  [2003-09-11]  5th Chinese League A, round 10
Gu Lingyi 1p Wang Xi 4p W+2.5