Games Between Two Players

Hashimoto Shoji (0 win; 2 loss) vs. Ma Xiaochun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1985-10-20]   1985 China Japan TV Go Championship
Ma Xiaochun 9p Hashimoto Shoji 9p B+R
  [1984-06-05]  Year 1984 China-Japan Go Exchange, round 6
Hashimoto Shoji 9p Ma Xiaochun 9p W+1.5