Games Between Two Players

Liu Xing (2 win; 5 loss) vs. Lian Xiao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-10-28]  19th Chinese League A, round 21
Liu Xing 7p Lian Xiao 8p W+R
  [2017-02-27]  8th Chinese Longxing, group A
Lian Xiao 8p Liu Xing 7p W+R
  [2015-01-29]  29th Chinese Tianyuan, round 2
Liu Xing 7p Lian Xiao 7p W+R
  [2013-08-23]  10th Chinese Changqi Cup, semi-final 2
Liu Xing 7p Lian Xiao 5p W+R
  [2013-08-21]  10th Chinese Changqi Cup, semi-final 1
Lian Xiao 5p Liu Xing 7p B+R
  [2011-05-25]  8th Chinese Changqi Cup, preliminary
Liu Xing 7p Lian Xiao 4p B+R
  [2010-10-30]  12th Chinese League A, round 17
Lian Xiao 4p Liu Xing 7p B+R