Games Between Two Players

Chen Shiyuan (22 win; 17 loss) vs. Zhou Junxun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-10-26]  10th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+5.5
  [2017-05-31]  7th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p B+R
  [2015-06-11]  5th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+R
  [2015-04-21]  14th Taiwan Tianyuan, league
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p W+1.5
  [2014-11-11]  10th Taiwan Guoshou, league
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p Void
  [2014-09-29]  7th Taiwan Qiwang, league
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p W+R
  [2013-05-03]  1st Mlily Cup, Chinese Taipei preliminary
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p W+6.5
  [2012-06-26]  8th Taiwan Guoshou, league
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p W+R
  [2011-09-22]  4th Taiwan Qiwang, title match #7
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+R
  [2011-09-15]  4th Taiwan Qiwang, title match #6
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p B+R
  [2011-09-08]  4th Taiwan Qiwang, title match #5
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+3.5
  [2011-09-01]  4th Taiwan Qiwang, title match #4
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p W+R
  [2011-07-21]  4th Taiwan Qiwang, title match #3
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p B+6.5
  [2011-07-14]  4th Taiwan Qiwang, title match #2
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 9p B+R
  [2011-07-07]  4th Taiwan Qiwang, title match #1
Chen Shiyuan 9p Zhou Junxun 9p W+R
  [2010-02-10]  23rd Fujitsu Cup, Taiwanese preliminary
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 8p W+R
  [2009-07-16]  2nd Taiwan Qiwang, title match #6
Chen Shiyuan 8p Zhou Junxun 9p B+1.5
  [2009-07-09]  2nd Taiwan Qiwang, title match #5
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 8p B+R
  [2009-07-02]  2nd Taiwan Qiwang, title match #4
Chen Shiyuan 8p Zhou Junxun 9p W+0.5
  [2009-06-25]  2nd Taiwan Qiwang, title match #3
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 8p W+0.5
  [2009-06-21]  2nd Taiwan-Japan Elite Tournament, semi-final
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 8p W+2.5
  [2009-06-18]  2nd Taiwan Qiwang, title match #2
Chen Shiyuan 8p Zhou Junxun 9p B+2.5
  [2009-06-11]  2nd Taiwan Qiwang, title match #1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 8p W+1.5
  [2008-09-04]  1st Taiwan Qiwang, final
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p B+4.5
  [2008-06-24]  4th Toyota Cup, Taiwanese preliminary
Chen Shiyuan 7p Zhou Junxun 9p W+R
  [2007-12-27]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #5
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p B+0.5
  [2007-12-20]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #3
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-12-11]  3rd Taiwan Wangzuo, title match #1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-07-03]  6th Taiwan Tianyuan, title match #4
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-06-26]  6th Taiwan Tianyuan, title match #3
Chen Shiyuan 7p Zhou Junxun 9p B+R
  [2007-06-21]  6th Taiwan Tianyuan, title match #2
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p W+R
  [2007-06-12]  6th Taiwan Tianyuan, title match #1
Chen Shiyuan 7p Zhou Junxun 9p W+R
  [2007-02-08]  20th Fujitsu Cup, Taiwanese preliminary
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 7p B+R
  [2006-12-26]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #4
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p W+7.5
  [2006-12-19]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #3
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 5p B+R
  [2006-12-12]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #2
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p B+R
  [2006-12-05]  2nd Taiwan Wangzuo, title match #1
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 5p B+R
  [2006-08-10]  6th Taiwan Donggang Cup, round 3
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p W+6.5
  [2006-07-04]  2nd Taiwan Guoshou, league
Zhou Junxun 9p Chen Shiyuan 5p W+2.5
  [2006-02-12]  5th CSK Asian Cup, Chinese Taipei preliminary
Chen Shiyuan 5p Zhou Junxun 9p B+0.5