Games Between Two Players

Chen Yaoye (2 win; 0 loss) vs. Wang Yuanjun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2016-08-04]  3rd Kuksu Mountains Tournament
Wang Yuanjun 7p Chen Yaoye 9p W+R
  [2013-12-22]  1st Golden Dragon City (Zhugang) Cup
Chen Yaoye 9p Wang Yuanjun 6p B+R