Games Between Two Players

Li Zhe (3 win; 0 loss) vs. Xiao Zhenghao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2011-11-23]  Year 2011 Asian New Stars Match, round 2
Li Zhe 6p Xiao Zhenghao 7p B+1.5
  [2009-12-01]  Year 2009 Asian New Stars Match, round 2
Xiao Zhenghao 6p Li Zhe 6p W+2.5
  [2007-11-07]  Year 2007 Asian New Stars Match, round 2
Li Zhe 6p Xiao Zhenghao 5p B+R