Games Between Two Players

Hong Seongji (1 win; 1 loss) vs. Jin Siyoung

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2012-08-26]  Year 2012 Korean League
Jin Siyoung 5p Hong Seongji 8p B+R
  [2007-02-01]  17th Korean Shinin-Wang (Old), round 2
Hong Seongji 5p Jin Siyoung 2p B+0.5