Games Between Two Players

Zhou Ruiyang (2 win; 0 loss) vs. Xiao Zhenghao

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-12-22]  1st Golden Dragon City (Zhugang) Cup
Xiao Zhenghao 8p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2012-03-03]  4th BC Card Cup, round 1
Zhou Ruiyang 5p Xiao Zhenghao 7p B+R