Games Between Two Players

Ryu Shikun (0 win; 2 loss) vs. Suzuki Shinji

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-08-17]  43rd Japanese Meijin, preliminary
Suzuki Shinji 7p Ryu Shikun 9p B+R
  [2016-11-24]  26th Japanese Ryusei, group G
Ryu Shikun 9p Suzuki Shinji 6p W+R