Games Between Two Players

Tuo Jiaxi (2 win; 0 loss) vs. Wang Yuanjun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-07-15]  Year 2014 Jinli Smartphone Cup, round 1
Tuo Jiaxi 9p Wang Yuanjun 7p B+R
  [2009-12-01]  Year 2009 Asian New Stars Match, round 2
Wang Yuanjun 2p Tuo Jiaxi 3p W+R