Games Between Two Players

Tuo Jiaxi (15 win; 19 loss) vs. Zhou Ruiyang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-06-10]  Year 2017 Weiqi Rally Tournament
Tuo Jiaxi 9p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2017-06-07]  Year 2017 Weiqi Rally Tournament
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 9p W+R
  [2016-09-07]  21st Samsung Cup
Tuo Jiaxi 9p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2016-05-09]  18th Chinese League A, round 4
Tuo Jiaxi 9p Zhou Ruiyang 9p B+R
  [2015-10-10]  17th Chinese League A, round 16
Tuo Jiaxi 9p Zhou Ruiyang 9p W+0.5
  [2015-05-20]  17th Chinese League A, round 5
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 9p B+1.5
  [2014-08-27]  19th Samsung Cup
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 9p B+R
  [2014-05-22]  16th Chinese League A, round 4
Tuo Jiaxi 9p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2014-02-13]  18th LG Cup, final 3
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2014-02-12]  18th LG Cup, final 2
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2014-02-10]  18th LG Cup, final 1
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p W+1.5
  [2013-09-01]  15th Chinese League A, round 13
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2013-05-02]  1st Chinese Qisheng, final 5
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p B+R
  [2013-04-30]  1st Chinese Qisheng, final 4
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p B+R
  [2013-04-29]  1st Chinese Qisheng, final 3
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2013-04-27]  1st Chinese Qisheng, final 2
Zhou Ruiyang 9p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2013-04-26]  1st Chinese Qisheng, final 1
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 9p B+1.5
  [2013-04-07]  15th Chinese League A, round 2
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 9p W+R
  [2012-10-21]  14th Chinese League A, round 17
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R
  [2010-12-18]  12th Chinese League A, round 22
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R
  [2010-10-28]  7th Chinese Changqi Cup, final 3
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p B+3
  [2010-10-27]  7th Chinese Changqi Cup, final 2
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p B+R
  [2010-10-25]  7th Chinese Changqi Cup, final 1
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p B+R
  [2010-01-29]  10th Chinese Ricoh Cup, round 3
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2010-01-16]  2nd BC Card Cup, round 1
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2009-11-07]  11th Chinese League A, round 18
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R
  [2009-07-27]  11th Nongshim Cup, Chinese preliminary
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p B+R
  [2009-02-11]  23rd Chinese Tianyuan, round 1
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R
  [2008-12-20]  10th Chinese League A, round 21
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2008-02-22]  15th Chinese Xinren Wang, final 2
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R
  [2008-02-21]  15th Chinese Xinren Wang, final 1
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p B+R
  [2007-12-27]  Year 2007 DSC Cup Team Tournament
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2007-11-24]  9th Chinese League A, round 18
Zhou Ruiyang 5p Tuo Jiaxi 3p W+R
  [2007-10-26]  4th Chinese Changqi Cup, round 2
Tuo Jiaxi 3p Zhou Ruiyang 5p W+R